HET BESTE IDEE OOIT.

CHANOWSKI
LEGAL

AFSPRAAKJE MAKEN?

Chanowski
Legal

EVEN VOORSTELLEN.

Chanowski
Legal

HANDTEKENINGEN JAGEN MET

Chanowski
Legal

Nieuw!

 

In verband met de vele vragen, een korte toelichting op het onderwerp Privacy / Bescherming persoonsgegevens.

Vanaf 2012, bij het in werking treden van de “cookie wet”, kwam het onderwerp privacy flink in het nieuws. Op websites ontstonden allerlei vormen pop ups waarin bezoekers geïnformeerd werden over het gebruik van cookies en het verwerken van persoonsgegevens. Voor veel bedrijven bleek het in de praktijk lastig om handen en voeten te geven aan de nieuwe wettelijke verplichtingen, en nu, een aantal jaar later, is dat eigenlijk nog steeds zo. Het niet goed omgaan met privacy regelingen, kan uw onderneming (financiële- en reputatie) schade bezorgen. De oplossing voor het wél goed omgaan met privacy regelingen, vereist maatwerk. Chanowski Legal kijkt graag naar wat specifiek voor uw organisatie relevant is. Met de nieuwe wet meldplicht datalekken die in 2016 in werking treedt, is het nóg belangrijker geworden om uw organisatie privacy-compliant te maken. De boetes die opgelegd kunnen worden, liegen er ook niet om. Als kers op de taart komt er een Europese verordening aan die weer eigen privacy regels stelt waar aan voldaan moet worden. Tijd dus om actie te ondernemen! Chanowski Legal helpt u hier graag bij. Neem contact op met Chanowski Legal.

 

Chanowski Legal is gespecialiseerd in privacy en biedt onder andere de volgende diensten:

 • Totale privacy scan / privacy audit (in kaart brengen van data stromen, opstellen van een GAP analyse, schrijven van beleid en/of werkprocessen en implementeren van dit beleid binnen je organisatie).
 • Korte privacy scan (korte privacy check om te bekijken in hoeverre je te maken hebt met persoonsgegevensverwerking, cookies, en de toepasselijke wetgeving. Naar aanleiding van deze korte scan, kunnen vervolgstappen worden ingepland, als nodig).
 • Opstellen van benodigde overeenkomsten en teksten, zoals een bewerkersovereenkomst, cookie-dialoog, privacy statement en cookie statement.
 • Overige hulp bij privacy onderwerpen, zoals melding bij het CBP, een PIA en een FG.

 

Visie

Voorkomen is key. Binnen een gezonde juridische bedrijfsvoering, zouden alle pijlen daarop gericht moeten zijn. Dat klinkt logisch, maar vaak wordt juridische hulp pas ingezet nádat de problemen ontstaan zijn. Te laat dus.

Om juridische problemen te voorkomen, zijn er een aantal essentiële aandachtspunten. Het is van belang een duidelijk beeld te vergaren van de belangrijkste risico’s, processen te creëren voor werknemers en goede templates voor juridische documenten op te stellen. Zo ontstaat een solide juridische basis. Daarnaast is het van belang om verwachtingen te managen, zowel intern als extern, voorafgaand aan- en gedurende een overeenkomst. Als laatste is belangrijk aandacht te besteden aan betrokkenheid van werknemers en hen een juridische basiskennis mee te geven.

Chanowski Legal helpt u met oplossingen om juridische problemen te voorkomen. Daarnaast ondersteunt zij u bij juridische issues, mochten die zijn ontstaan. Uitgangspunt van Chanowski Legal is gedegen, specialistische juridische kennis, vertaald naar praktisch- en commercieel advies.

Werkwijze

Chanowski Legal kan u bijstaan, van een uitgebreide bedrijfsscan om te zien of alles juridisch op orde is, tot een acute oplossing voor een acuut juridisch probleem. Chanowski Legal richt zich op het verkrijgen van een duidelijk beeld van wat uw onderneming écht nodig heeft en helpt u concreet op weg met een persoonlijke aanpak. Volgens Chanowski Legal is het juridische aspect niet een losstaand element, maar een belangrijke rode draad binnen de commerciële- en operationele kant van uw onderneming. Met veel ervaring in het “from scratch” opzetten van juridische afdelingen, weet Chanowski Legal als geen ander wat de uitdagingen zijn bij het vormgeven van het juridische aspect binnen de onderneming. Chanowski Legal kan u hier perfect in begeleiden. Daarnaast heeft Chanowski Legal onder andere brede ervaring in:

 • het onderhandelen- en opstellen van contracten
 • het opstellen van verschillende documenten zoals algemene voorwaarden en privacy statements
 • het geven van juridisch/commercieel advies
 • het begeleiden van escalaties en het uitonderhandelen van schikkingen
 • het schrijven van beleid en procedures en het implementeren hiervan binnen de organisatie

 

Werkgebieden

 • Privacy recht. Het opstellen van alle benodigde documenten zoals een privacy statement, cookie dialoog en een bewerkersovereenkomst. Het uitvoeren van een privacy scan of privacy audit. Advies omtrent wetgeving, concrete oplossingen voor het omgaan met cookies en persoonsgegevens op uw website/in uw app.
 • ICT/IT recht.  Het opstellen en onderhandelen van contracten, NDA’s, algemene voorwaarden en overige benodigde documenten. Concreet advies met betrekking tot contracten, de wet en uw bedrijfsrisico’s.
 • Auteursrecht. Opstellen- en onderhandelen van contracten, zoals een licentieovereenkomst of akte van overdracht. Opstellen en onderhandelen van overige documenten zoals NDA’s, algemene voorwaarden. Concreet advies met betrekking tot contracten, de wet en je bedrijfsrisico’s.
 • Contractenrecht (Algemeen Verbintenissenrecht). Opstellen en onderhandelen van contracten. Advies over het aangaan van een overeenkomst en je bedrijfsrisico’s.
 • Gaming recht. Opstellen- en onderhandelen van development- en licentie contracten, specifiek gericht op de gaming industrie en advisering.
 • Bedrijfsscan. Een beknopte of uitgebreide scan, waarmee duidelijk wordt wat de belangrijkste risico’s zijn van uw onderneming en in hoeverre de door u gebruikte templates geschikt (en up to date) zijn.
 • Opstellen van algemeen benodigde documenten zoals NDA’s, wijzigingen in KvK, directiebesluiten en het opzetten of bijhouden van filing systemen.

Bio

2015-07-22 18.10.56 5

Maaike Eline Chanowski studeerde in 2006 af in Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde de titel meester in de rechten (LL.M.). Haar keuzevakken waren voornamelijk gericht op het intellectuele eigendomsrecht.

Na haar studie, verbleef Maaike een aantal maanden in Stockholm om Zweeds te leren. Bij terugkomst liep zij stage bij een middelgroot advocatenkantoor. Ze concludeerde dat ze naast de juridische verdieping, op zoek was naar directe binding met het bedrijfsleven en zich meer wilde richten op commerciële- en praktische toepassing van de juridische theorie.

In 2007 ging Maaike daarom als freelance juridisch adviseur aan de slag. Sindsdien heeft Maaike het freelance werk afgewisseld met periodes in dienstverband. In beide situaties, waren haar eigen manier van concreet en helder adviseren en haar pro-actieve aanpak succesvol. Maaike richt zich met haar eigen bedrijf Chanowski Legal op een nieuwe manier van omgaan met juridische vraagstukken. Met een creatieve geest en behoefte aan duidelijkheid, adviseert ze steeds oplossingsgericht, praktisch en met een commerciële insteek.

Maaike is specialist op het gebied van ICT/IT recht, privacy recht en intellectuele eigendomsrecht (waaronder auteursrecht). Als echte “internet jurist” of “online jurist” is ze helemaal thuis in verzamelen van persoonsgegevens, privacy statements, licentiecontracten en software ontwikkelingscontracten. Daarnaast heeft Maaike een brede juridische kennis betreffende verschillende aspecten van het bedrijfsleven. Ze weet bijzonder veel over het algemeen verbintenissenrecht en heeft ruime ervaring in het opstellen, beoordelen en onderhandelen van contracten en in het begeleiden van juridische issues. Aanvullend heeft Maaike meerdere malen het juridische systeem en de juridische afdeling binnen een bedrijf “from scratch” opgezet. Voor een uitgebreid overzicht van werkzaamheden en werkervaring, kunt u terecht op LinkedIn.

 

 

Contact

mr. Maaike Chanowski
maaike@chanowskilegal.nl
+31 6 55151546

KvK 34368748

>>>

 

(c) 2014-2015 Chanowski Legal