HET BESTE IDEE OOIT.

CHANOWSKI
LEGAL

AFSPRAAKJE MAKEN?

Chanowski
Legal

EVEN VOORSTELLEN.

Chanowski
Legal

HANDTEKENINGEN JAGEN MET

Chanowski
Legal

Visie

Voorkomen is key. Binnen een gezonde juridische bedrijfsvoering, zouden alle pijlen daarop gericht moeten zijn. Dat klinkt logisch, maar vaak wordt juridische hulp pas ingezet nádat de problemen ontstaan zijn. Te laat dus.

Om juridische problemen te voorkomen, zijn er een aantal essentiële aandachtspunten. Het is van belang een duidelijk beeld te vergaren van de belangrijkste risico’s, processen te creëren voor werknemers en goede templates voor juridische documenten op te stellen. Zo ontstaat een solide juridische basis. Daarnaast is het van belang om verwachtingen te managen, zowel intern als extern, voorafgaand aan- en gedurende een overeenkomst. Als laatste is belangrijk aandacht te besteden aan betrokkenheid van werknemers en hen een juridische basiskennis mee te geven.

Chanowski Legal helpt u met oplossingen om juridische problemen te voorkomen. Daarnaast ondersteunt zij u bij juridische issues, mochten die zijn ontstaan. Uitgangspunt van Chanowski Legal is gedegen, specialistische juridische kennis, vertaald naar praktisch- en commercieel advies.

Werkwijze

Chanowski Legal kan u bijstaan, van een uitgebreide bedrijfsscan om te zien of alles juridisch op orde is, tot een acute oplossing voor een acuut juridisch probleem. Chanowski Legal richt zich op het verkrijgen van een duidelijk beeld van wat uw onderneming écht nodig heeft en helpt u concreet op weg met een persoonlijke aanpak. Volgens Chanowski Legal is het juridische aspect niet een losstaand element, maar een belangrijke rode draad binnen de commerciële- en operationele kant van uw onderneming. Met veel ervaring in het “from scratch” opzetten van juridische afdelingen, weet Chanowski Legal als geen ander wat de uitdagingen zijn bij het vormgeven van het juridische aspect binnen de onderneming. Chanowski Legal kan u hier perfect in begeleiden. Daarnaast heeft Chanowski Legal onder andere brede ervaring in:

 • het onderhandelen- en opstellen van contracten
 • het opstellen van verschillende documenten zoals algemene voorwaarden en privacy statements
 • het geven van juridisch/commercieel advies
 • het begeleiden van escalaties en het uitonderhandelen van schikkingen
 • het schrijven van beleid en procedures en het implementeren hiervan binnen de organisatie

 

Werkgebieden

 • ICT/IT recht.  Het opstellen en onderhandelen van contracten, NDA’s, algemene voorwaarden en overige benodigde documenten. Concreet advies met betrekking tot contracten, de wet en uw bedrijfsrisico’s. Voorbeeld contracten: (Agile) software development agreements, SaaS agreements, Licence agreements e.g. EULA’s, Purchasing/Delivery terms, Master Agreements, NDA’s, Data Protection Agreements, en SLA’s.
 • (Legal) Operations and Process Manager. Zie omschrijving werkzaamheden hier.
 • Privacy recht. Het opstellen van alle benodigde documenten zoals een privacy statement, cookie dialoog en een bewerkersovereenkomst. Het uitvoeren van een privacy scan of privacy audit. Advies omtrent wetgeving, concrete oplossingen voor het omgaan met cookies en persoonsgegevens op uw website/in uw app.
 • Auteursrecht. Opstellen- en onderhandelen van contracten, zoals een licentieovereenkomst of akte van overdracht. Opstellen en onderhandelen van overige documenten zoals NDA’s, algemene voorwaarden. Concreet advies met betrekking tot contracten, de wet en je bedrijfsrisico’s.
 • Contractenrecht (Algemeen Verbintenissenrecht). Opstellen en onderhandelen van contracten. Advies over het aangaan van een overeenkomst en je bedrijfsrisico’s.
 • Gaming recht. Opstellen- en onderhandelen van development- en licentie contracten, specifiek gericht op de gaming industrie en advisering.
 • Bedrijfsscan. Een beknopte of uitgebreide scan, waarmee duidelijk wordt wat de belangrijkste risico’s zijn van uw onderneming en in hoeverre de door u gebruikte templates geschikt (en up to date) zijn.
 • Opstellen van algemeen benodigde documenten zoals NDA’s, wijzigingen in KvK, directiebesluiten en het opzetten of bijhouden van filing systemen.

 

(Legal) Operations and Process Manager

Naast het gebruikelijke legal counsel werk, heeft Chanowski Legal door de jaren heen steeds meer bedrijven geholpen bij het optimaliseren van hun juridische afdeling. In sommige gevallen betekende dit het opzetten van de afdeling,
in andere gevallen lag de focus op de (her) structurering van de afdeling en de wisselwerking met de rest van het bedrijf.

De ervaring leert dat in de hectiek van een (snel) groeiend bedrijf, er vaak weinig aandacht is voor een goede juridische “way of working”. Er ontstaat een scheef gegroeide situatie waarin de samenwerking tussen de juridische afdeling en de rest van het bedrijf vaak niet optimaal, of zelfs frustrerend, verloopt. De juridische afdeling raakt steeds meer overspannen en de rest van het bedrijf vindt steeds minder aansluiting. Templates zijn verouderd, nieuwe collega’s weten de juridische afdeling helemaal niet te vinden en als er problemen zijn, worden deze zonder enige aanvullende informatie bij de juridische afdeling gedeponeerd. Verwachtingen van klanten/leveranciers worden niet goed gemanaged en bij escalaties blijkt dat een medewerker toch per ongeluk (juridische houdbare) afspraken heeft gemaakt, die niet de bedoeling waren. Het werk gaat intussen door. Het bedrijf groeit en de risico’s nemen toe, terwijl het zich op de risico’s steeds kleiner wordt.

Herkenbaar?

Een korte termijn oplossing is het inhuren van externe legal counsels. Meestal kan een legal manager of CFO voldoende duidelijk maken dat deze externe hulp noodzakelijk is om de verkoop- (of inkoop) afdeling te kunnen faciliteren. Gelukkig maar, want vaak is deze hulp hard nodig.

Minder vaak wordt het feit onderkend, dat dit echt alleen een korte termijn oplossing is. Een oplossing die overigens ook weer risico’s met zich meebrengt. Versnippering bijvoorbeeld. Ad hoc opgestelde contracten die als template door het bedrijf gaan zwerven en aangepaste templates zonder versiebeheer, zijn nog een paar voorbeelden. Zolang de externe legal counsel wordt ingezet als tijdelijke oplossing, komt hij of zij perfect van pas. Maar zonder focus op structurele verbeteringen, blijft het dweilen met de kraan open. Een bedrijf is pas echt geholpen met een structurele, lange termijn oplossing, die zorgt voor duidelijkheid, efficiëntie, risico beheersing en uiteindelijk ook voor lagere juridische kosten. De samenwerking met de juridische afdeling wordt zo veel prettiger.

Tijdens alle opdrachten die Chanowski Legal als externe legal counsel heeft gedaan, is getracht het belang van structurele verbeteringen duidelijk te maken. Gelukkig heeft Chanowski Legal al haar clienten hiermee mogen helpen.

U kunt Chanowski Legal op project basis inschakelen om stapsgewijs structurele verbeteringen door te voeren binnen uw bedrijf. De mate van aanpassingen en het tempo waarop deze doorgevoerd worden, wordt met u afgestemd. Diensten van Chanowski Legal omvatten onder andere: het creëren van processen en workflows (duidelijke en overzichtelijke flowcharts); het beoordelen van huidige juridische documenten (zoals contracten) en het bepalen van de delta ten opzichte van wat nodig is; het creëren en/of herformuleren van templates en andere juridische documenten; het creëren van intern en extern beleid; het creëren van interne trainingen; het opzetten van een intern juridisch communicatiesysteem (bijvoorbeeld juridisch intranet); adviseren over juridische tooling / systemen (bijvoorbeeld contract management systemen). Al het bovenstaande is aangepast en speciaal op maat gemaakt naargelang de behoefte van uw bedrijf.

Privacy

 

In verband met de vele vragen, een korte toelichting op het onderwerp Privacy / Bescherming persoonsgegevens.

Vanaf 2012, bij het in werking treden van de “cookie wet”, kwam het onderwerp privacy flink in het nieuws. Op websites ontstonden allerlei vormen pop ups waarin bezoekers geïnformeerd werden over het gebruik van cookies en het verwerken van persoonsgegevens. Voor veel bedrijven bleek het in de praktijk lastig om handen en voeten te geven aan de nieuwe wettelijke verplichtingen, en nu, een aantal jaar later, is dat eigenlijk nog steeds zo. Het niet goed omgaan met privacy regelingen, kan uw onderneming (financiële- en reputatie) schade bezorgen. De oplossing voor het wél goed omgaan met privacy regelingen, vereist maatwerk. Chanowski Legal kijkt graag naar wat specifiek voor uw organisatie relevant is. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Tijd dus om actie te ondernemen! Chanowski Legal helpt u hier graag bij. Neem contact op met Chanowski Legal.

 

Chanowski Legal is gespecialiseerd in privacy en biedt onder andere de volgende diensten:

 • Totale privacy scan / privacy audit (in kaart brengen van data stromen, opstellen van een GAP analyse, schrijven van beleid en/of werkprocessen en implementeren van dit beleid binnen je organisatie).
 • Korte privacy scan (korte privacy check om te bekijken in hoeverre je te maken hebt met persoonsgegevensverwerking, cookies, en de toepasselijke wetgeving. Naar aanleiding van deze korte scan, kunnen vervolgstappen worden ingepland, als nodig).
 • Opstellen van benodigde overeenkomsten en teksten, zoals een bewerkersovereenkomst, cookie-dialoog, privacy statement en cookie statement.
 • Overige hulp bij privacy onderwerpen, zoals melding bij het CBP, een PIA en een FG.

 

Bio

2015-07-22 18.10.56 5

Maaike Eline Chanowski studeerde in 2006 af in Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde de titel meester in de rechten (LL.M.). Haar keuzevakken waren voornamelijk gericht op het intellectuele eigendomsrecht.

Na haar studie, verbleef Maaike een aantal maanden in Stockholm om Zweeds te leren. Bij terugkomst liep zij stage bij een middelgroot advocatenkantoor. Ze concludeerde dat ze naast de juridische verdieping, op zoek was naar directe binding met het bedrijfsleven en zich meer wilde richten op commerciële- en praktische toepassing van de juridische theorie.

In 2007 ging Maaike daarom als freelance juridisch adviseur aan de slag. Sindsdien heeft Maaike het freelance werk afgewisseld met periodes in dienstverband. In beide situaties, waren haar eigen manier van concreet en helder adviseren en haar pro-actieve aanpak succesvol. Maaike richt zich met haar eigen bedrijf Chanowski Legal op een nieuwe manier van omgaan met juridische vraagstukken. Met een creatieve geest en behoefte aan duidelijkheid, adviseert ze steeds oplossingsgericht, praktisch en met een commerciële insteek.

Maaike is specialist op het gebied van ICT/IT recht, privacy recht en intellectuele eigendomsrecht (waaronder auteursrecht). Als echte “internet jurist” of “online jurist” is ze helemaal thuis in verzamelen van persoonsgegevens, privacy statements, licentiecontracten en software ontwikkelingscontracten. Daarnaast heeft Maaike een brede juridische kennis betreffende verschillende aspecten van het bedrijfsleven. Ze weet bijzonder veel over het algemeen verbintenissenrecht en heeft ruime ervaring in het opstellen, beoordelen en onderhandelen van contracten en in het begeleiden van juridische issues. Aanvullend heeft Maaike meerdere malen het juridische systeem en de juridische afdeling binnen een bedrijf “from scratch” opgezet. Voor een uitgebreid overzicht van werkzaamheden en werkervaring, kunt u terecht op LinkedIn.

 

 

Contact

mr. Maaike Chanowski
maaike@chanowskilegal.nl
+31 6 55151546

KvK 34368748

>>>

 

(c) 2014-2017 Chanowski Legal